Bestuur

Het bestuur van Particolarte bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Naast het dagelijks bestuur van de vereniging organiseren zij ook activiteiten zoals Sinterklaasavond, het Kerstdiner en een bestuurspicknick. Ook worden er activiteiten in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd, zoals het jaarlijkse blind date-feest met Cyclades, Liber, SIB, STA!, ASVGay en GSVA, en een gezamenlijke activiteit met onze zusterverenigingen ViaKunst uit Utrecht en het Leidse A.S.V. Prometheus.

De voorzitter…

zit de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen voor. Verder onderhoudt zij de externe contacten met andere verenigingen en is verantwoordelijk voor de lange termijn planning. Je kunt bij de voorzitter altijd terecht met vragen, o.a. over de algemene gang van zaken binnen de vereniging, informatie over de ALV’s en de meest recente jaaragenda.
Quinty Gijsen is dit jaar voorzitter.

De secretaris…

notuleert tijdens de bestuursvergaderingen en ALV’s. Ook houdt zij de leden-, oudleden- en donateursadministratie bij. Verder verstuurt de secretaris elke week een Newsflash. Je kunt bij haar terecht om lid of donateur te worden, je gegevens te wijzigen, om de notulen in te zien en voor algemene informatie over de vereniging.
Mirjam Brasser is dit jaar secretaris.

De penningmeester…

houdt de inkomsten en uitgaven van Particolarte in de gaten: de barkas en kookportemonnee afromen, geldstromen bijhouden, rekeningen betalen, een begroting maken, contact houden met de bank en dat soort dingen. Bij mij kan je terecht over vragen over het budget van commissies en activiteiten en hoe je geld moet terugkrijgen als je iets hebt voorgeschoten voor Partico.
Jeroen Struving, is dit jaar penningmeester.

Het algemeen bestuurslid…

regelt alle ruimtes van Particolarte: de repetitieruimtes in Crea, de verschillende theaters voor de open podia, de locatie van de introductieweekenden en de café’s of clubs waarin feesten worden gegeven. Je kan bij het algemeen bestuurslid terecht om een ruimte te reserveren en voor specifieke vragen over wat bijvoorbeeld wel en niet in de ruimte is toegestaan of welke faciliteiten er zijn.
Dit jaar is Esther Kromjong Algemeen bestuurslid.