Commissies

Wil je je meer met een bepaalde vorm van kunst bezighouden of je inzetten voor de vereniging? De kans is groot dat je medestanders zult vinden in de vorm van een commissie. Sommige ervan organiseren workshops of evenementen voor alle leden. Andere organiseren (voornamelijk) activiteiten voor de leden van de commissie.
In het begin van het academisch jaar zullen alle commissies op zoek gaan naar nieuwe leden. Met uitzondering van de toneelcommissie en songfestivalband, waar wegens grote belangstelling audities voor zijn, mag iedereen lid worden van welke commissie(s) je maar wil. Bij veel commissies kan je ook halverwege het jaar nog instromen.
Mocht je interesse hebben in één van de vele commissies die Particolarte telt, dan kan je het beste het commissiehoofd of een bestuurslid op een borrel aanspreken of hen mailen via het contactformulier. Heb je een idee voor een leuke nieuwe commissie? Laat het een bestuurslid weten!

Creatieve Commissies

Foto

In een aantal workshops laat de fotocommissie je kennis maken met de basis van de fotografie en hoe je die creatief kan inzetten.

Schrijf (IJskast en Jaarboek)

A Geeks Life door Peter van de Toorn

De schrijfcommissie organiseert workshops en verzorgt particolarte’s lijfblad, de IJskast, en het jaarboek. In de IJskast vind je stukjes van leden: iedereen kan iets insturen. De stukjes variëren van boek- en filmrecensies tot verhalen, foto’s, tekeningen, gedichten, columns, strips en sprookjes. De eerste twee redactievergaderingen kun je komen kijken of het je iets lijkt om de rest van het jaar in de redactie te zitten. Vanaf de derde vergadering staat de redactie min of meer vast.
Elk jaar wordt er weer een subliem jaarboek gefabriceerd met daarin foto’s en verhalen over alle Particolartanen. Elk jaar is er weer een ander thema voor het jaarboek.

Kunst

De kunstcommissie houdt zich bezig met beeldende kunst in al haar verschijningsvormen. Eenmaal in de maand komt de commissie bijeen om samen aan een project te werken. Van alles is mogelijk, van schilderen tot houtsnijden, van schetsen tot boekbinden.

Dans

De danscommissie biedt danslessen aan Particolarte-leden aan. Tijdens de lessen worden meerdere stijlen afgewisseld. De lessen bestaan uit een warming up, grondoefeningen (buikspieren, stretchen, etc.) en het laatste uur wordt er gewerkt aan een choreografie voor de PROP. Het eerste uur is vrij toegankelijk voor alle leden van Particolarte, het tweede uur is echt bedoelt voor leden die deelnemen aan het optreden. De workshop duurt van 21:00-23:00 uur op woensdag of donderdag in CREA.

Muziek

Speel je een instrument, zing je graag, of schrijf je zelf wel eens een liedje, dan is de muziekcommissie echt wat voor jou! Het hele jaar werkt de commissie aan één of meerdere korte of lange muziekprojecten die allerlei vormen kunnen aannemen. Zo zijn er zelfgeschreven nummers, covers, mini-musicals, muziekbegeleiding bij een toneelstuk/dansvoorstelling/film, instrumentale composities mogelijk en er kan nog veel meer bedacht worden. De commissie treedt op tijdens de open podia.

Toneel

Elk jaar voert de Toneelcommissie een toneelstuk op, onder leiding van een professionele regisseur. Aan het begin van het jaar kun je hier auditie voor doen. Aan het eind van het jaar wordt het toneelstuk drie keer opgevoerd in een theater.

TaCo – Taal Commissie

Bij de TaCo leer je de beginselen van verschillende talen. We nemen dit als aanleiding om gelijk wat over de cultuur van een land te leren. Zo sluit de eerste reeks Russisch af met een gezellige bijeenkomst onder het genot van Wodka.

Evenement Commissies

PartyCo

De feestcommissie organiseert elk jaar verschillende feesten en thema borrels.  Hoogtepunten zijn de bandjesavond en het kerstdiner (ism de kookcie). In de periode voor een feest komen we bij elkaar en bepalen we o.a. het thema, eventuele aankleding, wie er gaat draaien en of er bandjes komen. In de periode hierna zullen we druk bezig zijn met de promotie.

Agenda

De agendacommissie van Particolarte organiseert elke maand een aantal activiteiten. Als agendacommissie vergaderen we maandelijks en als lid van deze commissie kan je dus zelf meebeslissen over de culturele agenda van komend jaar. Ook als je een fantastisch idee hebt voor een ‘losse’ activiteit kan je dat natuurlijk laten weten. Kom  bij de agendacommissie, dan weet je zeker dat je komend jaar een verantwoorde dosis cultuur te pakken krijgt!

Kijk

De kijkcommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van filmavondjes. De films zijn meestal gebonden aan een thema. De filmavondjes zijn tot nu toe bij Eline thuis geweest. Het is een open commissie zonder verplichting.

Promo-cie

Wij proberen elk jaar de nieuwe studenten te vertellen wat Particolarte inhoudt. Bovendien is het belangrijk dat de naam Particolarte zo bekend mogelijk is bij zo veel mogelijk mensen. Dan kunnen de cultureel geïnteresseerde studenten van Amsterdam elkaar bij Particolarte tegenkomen.

Praktische Commissies

Kook

Elke maandag voor de borrel kan er genoten worden van de kookcommissie’s culinaire kunsten. Deze kunsten bereiken een hoogtepunt rond de kerstdagen, wanneer de kookcommissie een grandioos meergangen-diner bereidt.

Bar

Geen studentenvereniging zonder bar. Elke maandagavond wordt er om 20.00 uur gegeten waarna rond een uur of 21.30 de borrelaars komen binnenstromen in de Krater. Eens in de zoveel tijd is er ook een themaborrel, waar vaak een special drankje geschonken wordt of themamuziek te horen is.

Ook belangrijk

Misschien niet een van de spannendste commissies, maar wel heel belangrijk! Elk jaar gaan de leden van de kascommissie de kasboeken van de penningmeester van het voorgaande jaar na. Eens in de vijf jaar is er een lustrum waarvoor er in dat jaar door de lustrumcommissie  een week vol activiteiten wordt georganiseerd voor zowel leden als oud-leden. Als vereniging willen we graag het contact tussen oud-leden en huidig leden onderhouden. De oud-ledencommissie organiseert de oud-leden-borrel en -BBQ. Bij voldoende animo wordt hierbij een voetbalwedstrijd tussen oud en nieuw georganiseerd. De webcommissie is ook belangrijk en heel leuk. Gefeliciteerd als je tot hier hebt gelezen.