Commissies

Wil je je meer met een bepaalde vorm van kunst bezighouden of je inzetten voor de vereniging? De kans is groot dat je medestanders zult vinden in de vorm van een commissie. Sommige ervan organiseren workshops of evenementen voor alle leden. Andere organiseren (voornamelijk) activiteiten voor de leden van de commissie.
In het begin van het academisch jaar zullen alle commissies op zoek gaan naar nieuwe leden. Met uitzondering van de toneelcommissie en songfestivalband, waar wegens grote belangstelling audities voor zijn, mag iedereen lid worden van welke commissie(s) je maar wilt. Bij veel commissies kan je ook halverwege het jaar nog instromen.
Mocht je interesse hebben in één van de vele commissies die Particolarte telt, dan kan je het beste het commissiehoofd of een bestuurslid op een borrel aanspreken of hen mailen via het contactformulier. Heb je een idee voor een leuke nieuwe commissie? Laat het een bestuurslid weten!

Creatieve Commissies

Schrijf (IJskast en Jaarboek)

A Geeks Life door Peter van de Toorn (oud-lid)

De schrijfcommissie organiseert workshops en verzorgt particolarte’s lijfblad, de IJskast, en het jaarboek. In de IJskast vind je stukjes van leden: iedereen kan iets insturen. De stukjes variëren van boek- en filmrecensies tot verhalen, foto’s, tekeningen, gedichten, columns, strips en sprookjes. De eerste twee redactievergaderingen kun je komen kijken of het je iets lijkt om de rest van het jaar in de redactie te zitten. Vanaf de derde vergadering staat de redactie min of meer vast.
Elk jaar wordt er weer een subliem jaarboek gefabriceerd met daarin foto’s en verhalen over alle Particonauten. Elk jaar is er weer een ander thema voor het jaarboek.

Kunst

De kunstcommissie houdt zich bezig met beeldende kunst in al haar verschijningsvormen. Eenmaal in de maand (of vaker) organiseert het hoofd van de kunstcommissie een workshop. Van alles is mogelijk, van schilderen tot houtsnijden, van schetsen tot boekbinden.

Dans

De danscommissie biedt danslessen aan Particolarte-leden aan. Tijdens de lessen worden meerdere stijlen afgewisseld. De lessen bestaan uit een warming up, grondoefeningen (buikspieren, stretchen, etc.) en dansen! De workshop duurt van 21:00-23:00 uur in CREA.

Toneel

Elk jaar voert de Toneelcommissie een toneelstuk op, onder leiding van een professionele regisseur. Aan het begin van het jaar kun je hier auditie voor doen. Aan het eind van het jaar wordt het toneelstuk drie keer opgevoerd in een theater.

Evenement Commissies

Feest

De feestcommissie organiseert elk jaar verschillende feesten en themaborrels.  Hoogtepunten zijn de bandjesavond en het kerstdiner (i.s.m. de kookcommissie). In de periode voor een feest komen we bij elkaar en bepalen we o.a. het thema, eventuele aankleding, wie er gaat draaien en of er bandjes komen. In de periode hierna zullen we druk bezig zijn met de promotie.

Agenda

De agendacommissie van Particolarte organiseert elke maand een aantal activiteiten. In principe wordt dit gedaan door het agendahoofd. Maar als je een fantastisch idee hebt voor een ‘losse’ activiteit kan je dat natuurlijk altijd laten weten. 

Kijk

De kijkcommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van filmavondjes. De films zijn meestal gebonden aan een thema. De filmavondjes zijn tot nu toe bij Eline thuis geweest.

Introcommissie

Wij proberen elk jaar de nieuwe studenten te vertellen wat Particolarte inhoudt. Bovendien is het belangrijk dat de naam Particolarte zo bekend mogelijk is bij zo veel mogelijk mensen. Dan kunnen de cultureel geïnteresseerde studenten van Amsterdam elkaar bij Particolarte tegenkomen.

Praktische Commissies

Kook

Elke maandag voor de borrel kan er genoten worden van de kookcommissie’s culinaire kunsten. Deze kunsten bereiken een hoogtepunt rond de kerstdagen, wanneer de kookcommissie een grandioos meergangen-diner bereidt.

Bar

Geen studentenvereniging zonder bar. Elke maandagavond wordt er om 20.00 uur gegeten waarna rond een uur of 21.30 de borrelaars komen binnenstromen in de Krater. Eens in de zoveel tijd is er ook een themaborrel, waar vaak een special drankje geschonken wordt of themamuziek te horen is.

Ook belangrijk

Misschien niet een van de spannendste commissies, maar wel heel belangrijk! Elk jaar gaan de leden van de kascommissie de kasboeken van de penningmeester van het voorgaande jaar na. Eens in de vijf jaar is er een lustrum waarvoor er in dat jaar door de lustrumcommissie  een week vol activiteiten wordt georganiseerd voor zowel leden als oud-leden. Als vereniging willen we graag het contact tussen oud-leden en huidig leden onderhouden. De oud-ledencommissie organiseert de oud-leden-borrel en -BBQ. Bij voldoende animo wordt hierbij een voetbalwedstrijd tussen oud en nieuw georganiseerd. De webcommissie is ook belangrijk en heel leuk. Gefeliciteerd als je tot hier hebt gelezen.